13/04/2016

Quy định “Tổ chức, khai thác tàu hàng chuyên tuyến, chuyên luồng thu cước trọn gói” Ban hành theo Quyết định số 372/QĐ-ĐS ngày 31/03/2014 của Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam

CHƯƠNG I – QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích:
1.1. Cụ thể hóa nguyên tắc tổ chức, khai thác vận chuyển hàng hóa trên các đoàn tàu hàng chuyên tuyến, chuyên luồng;
1.2. Tạo sự thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng công tác vận tải hàng hóa và thực hiện biểu đồ chạy tàu hàng;
1.3. Sử dụng hiệu quả phương tiện, cơ sở vật chất của đường sắt; khai thác tối đa năng lực vận tải để nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp đụng:
2.1. Đối tượng:
– Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
– Các ga có tham gia lập tàu, giải thể tàu, cắt lấy xe dọc đường đối với đoàn tàu hàng chuyên tuyến, tàu chuyên luồng;
– Các Công ty VTHK Đường sắt Hà Nội, Sài Gòn;
– Trung tâm Điều hành vận tải Đường sắt;
– Các khách hàng ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đoàn tàu hàng chuyên tuyến, chuyên luồng.
2.2. Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng cho các đoàn tàu hàng chuyên tuyến, chuyên luồng vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia; không áp dụng đối với đoàn tàu hàng chuyên luồng vận chuyển quặng apatit từ Xuân Giao A đi các ga.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
3.1. Tàu hàng chuyên tuyến: là đoàn tàu có quy định cụ thể về thành phần đoàn tàu, số lượng, chủng loại toa xe, tổng trọng cụm xe, có hành trình, lịch trình chạy tàu cố định vận chuyển hàng hóa hai chiều thu cước trọn gói. Tàu hàng chuyên tuyến báo gồm:
3.1.1. Tàu hàng chuyên tuyến chạy suốt: là tàu hàng chuyên tuyến không cắt lấy xe dọc đường;
3.1.2. Tàu hàng chuyên tuyến cắt móc: là tàu hàng chuyên tuyến có cắt, lấy xe dọc đường;
3.2. Tàu hàng chuyên luồng: là đoàn tàu có quy định cụ thể về thành phần đoàn tàu, số lượng, chủng loại toa xe, tổng trọng cụm xe, có hành trình, lịch trình chạy tàu cố định vận chuyển hàng hóa một chiều thu cước trọn gói.
3.3. Khách hàng: là Người thuê vận, Người nhận hàng, Doanh nghiệp.

Quý khách hàng đối tác vui lòng xem toàn văn Quy định tại đây

 (theo vantaiduongsathanoi.vn)


Đối tác liên kết

Bàn ghế phòng đào tạo

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

x