Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành ĐS

Triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), vừa qua, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2014 - 2015. Kế hoạch CCHC giai đoạn 2014 - 2015 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung

 

 

Triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), vừa qua, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2014 - 2015. Kế hoạch CCHC giai đoạn 2014 - 2015 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung “Chương trình CCHC giai đoạn 2013 - 2020 của Tổng công ty ĐSVN” được ban hành vào 5/12/2013.

 

Mục tiêu của Kế hoạch là thống nhất triển khai CCHC trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng trong quản lý, điều hành của Tổng công ty; hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị, hệ thống các quy chế quản lý nội bộ, quy chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị, đoàn thể; xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đầu tư và nâng cao chất lượng trong hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, tạo thương hiệu riêng đối với doanh nghiệp.


Kế hoạch CCHC giai đoạn 2014 - 2015 đã cụ thể hóa các nội dung CCHC theo từng giai đoạn, phân công cụ thể đối với các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Theo đó, Kế hoạch nêu cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, các nội dung thực hiện (sản phẩm), thời gian thực hiện cũng như đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện trong các mục: công tác chỉ đạo điều hành; nội dung CCHC gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp, hiện đại hóa hành chính.


Để triển khai thực hiện kế hoạch, vừa qua, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Tổng công ty ĐSVN đã họp kiểm điểm kết quả triển khai CCHC thời gian qua cũng như đề xuất ý kiến và thống nhất các nội dung cần triển khai thực hiện thời gian tới; trong đó tập trung thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2014 - 2015 và Đề tài nghiên cứu CCHC.

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ như : vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, dịch vụ vận chuyển hàng lẻ và các loại dịch vụ vận chuyển khác. Quý khách có nhu cầu hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất ! ( vận chuyển hàng đường sắt)

Bài viết liên quan