Bộ trưởng Bộ GTVT làm việc với BCH Đảng bộ ĐSVN

Ngày 31/3/2014, đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chủ trì buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ ĐSVN.

Ngày 31/3/2014, đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chủ trì buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ ĐSVN.

 

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNT.Ư, đại diện BTV Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư, các đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu, Nguyễn Ngọc Đông, Chánh VP Ủy ban ATGTQG, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT, Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT và lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ GTVT. Về phía Đảng ủy ĐSVN có đồng chí Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ ĐSVN.

 

Thay mặt BCH Đảng bộ ĐSVN, đồng chí Đoàn Duy Hoạch, Phó Bí thư thường trực đã báo cáo tóm tắt về tình hình tổ chức của Đảng bộ ĐSVN, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quí I/2014, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty ĐSVN (Tổng công ty). Theo đó, doanh thu vận tải đạt 102,9% so cùng kỳ; Đã tổ chức tốt đợt vận tải Tết Giáp Ngọ phục vụ nhân dân; Công tác ATGTĐS được giữ vững, số vụ tai nạn giảm 6,9%, số người chết giảm 23,3% so với cùng kỳ; Tình hình ANTT trên địa bàn ĐS được đảm bảo. Tổng công ty đã hoàn thiện báo cáo “Điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVTĐS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050”, lập qui hoạch chi tiêt hiện đại hóa hệ thống ĐS Bắc - Nam theo đúng tiến độ.

 

Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện tích cực, khẩn trưởng, đúng lộ trình. Đã tập trung tiến hành sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải đường sắt để chính thức hoạt động từ 1/4/2014. Đối với công tác cổ phần hóa, đã hoàn thành việc xác định giá trị DN và phê duyệt phương án cổ phần theo qui định đối với 2 DN theo lộ trình, dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần trong tháng 5/2014. Đã thuê tư vấn đánh giá, xác định giá trị phần vốn góp của nhà nước để xây dựng phương án thoái vốn tại 6 công ty cổ phần. Đồng thời Tổng công ty đã tập trung rà soát đầu mối và xây dựng Đề án về cơ chế quản lý, kinh doanh, khai thác kết cấu hạ tầng ĐS theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Chậm nhất trong quí II/2014 sẽ trình Bộ GTVT, Chính phủ và triển khai thực hiện ngay từ năm 2014 nếu được phê duyệt.

 

 

bo truongThang

Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT.

 

Về công tác quản lý các dự án đầu tư, hiện Tổng công ty đang thực hiện quản lý một số dự án trọng điểm, bao gồm 16 dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 11 dự án đang ở giai đoạn thực hiện đầu tư và một số dự án khác, như: Lắp đặt thiết bị xử lý chất thải trên toa xe, hệ thống bán vé điện tử, hiện đại hóa Trung tâm ĐHVT, cải tạo mái che, nâng cao ke ga các ga Hà Nội, Sài Gòn và cải tạo nhà ga Nha Trang. Nguồn vốn thực hiện chủ yếu từ vốn ngân sách nhà nước, ODA, vốn dự phòng ngân sách T.Ư, vốn trái phiếu Chính phủ.


Về công tác lãnh đạo của Đảng ủy, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Đảng ủy Khối DNTƯ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014, ngay từ đầu năm Đảng ủy ĐSVN đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 10/1/2014 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014 làm căn cứ để Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy ĐSVN đã ban hành một số Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo kết luận, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty.


Tuy nhiên trong quí I vẫn còn một số hạn chế: một số chỉ tiêu SXKD vận tải không đạt, sản lượng hàng hóa sụt giảm; thực hiện các dự án đầu tư bằng vốn nước ngoài chậm tiến độ; hoạt động của tổ chức Đảng tại các công ty cổ phần nhà nước không chi phối gặp nhiều khó khăn;..


Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ghi nhận, biểu dương Tổng công ty ĐSVN trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quí I/2014 nói chung và Đề án tái cơ cấu nói riêng, tạo sự thay đổi đáng ghi nhận. Bộ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty trong đợt phục vụ vận tải Tết Giáp Ngọ 2014 vừa qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng Tổng công ty cần phải tăng tốc hơn, tạo được sự đột phá hơn nữa trong thực hiện Đề án tái cơ cấu thời gian tới, muốn vậy cần phải tiếp tục thực hiện đổi mới ngành ĐS một cách mạnh mẽ. Đồng thời cần nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN. Do vậy, việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy ĐSVN trong lãnh đạo thực hiện tiến trình đổi mới Tổng công ty ĐSVN là rất quan trong, nhất là đối với một Đảng bộ lớn, có truyền thống như Đảng bộ ĐSVN. Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ ĐSVN cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, nhằm giúp từng cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn mục tiêu, yêu cầu cấp thiết của tái cơ cấu, đổi mới để phát triển của Tổng công ty, đồng thời đề nghị Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới phải gắn với đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.

vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt

Bài viết liên quan